Majosházi Református Általános Iskola


 

AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE

 

Az intézmény Budapesttől 33 km-re, Majosházán található, a település egyetlen általános iskolája.

             A Majosházi Református Általános Iskola elődjét 1912-ben ajánlotta fel a helyi egyházközség a magyar államnak.  A református egyházközség 2000-ben indította el újra iskoláját.

AZ ISKOLA JELENE

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!”

                                                                                                                      (Példabeszédek könyve 22:6)

Az intézmény térségi feladatokat ellátva szívesen fogadja évről évre a közeli településekről-Szigethalom, Dunavarsány, Délegyháza, Kiskunlacháza, Tököl, Szigetszentmiklós- érkező gyermekeket, amennyiben szüleik fontosnak tartják a keresztyén értékrend szerinti családi és iskolai nevelést. Tanulóink jelentős része reggelente a Szigethalomról Majosházára tartó iskolabusszal vagy a Volán busz járatával, valamint a Dunavarsányból Majosházára közlekedő busszal közelítik meg az iskolát.

         Intézményünkbe felekezeti hovatartozástól függetlenül beírathatják gyermeküket, lehetőség van mind a katolikus, mind a református hittanoktatásban órarend-szerint részt venni.

         Tantestületünket fiatal, lendületes, korszerű pedagógiai eszközökkel megújulásra kész, keresztyén szellemiségű tanárok alkotják.

      Az iskola régi falai között korszerű oktatás várja tanulóinkat. Tantermeink eszközellátottsága folyamatosan bővül, megújul. Jelenleg 5 tantermünkben digitális tábla, 3 tantermünkben állandó projektor áll rendelkezésre. Számítástechnikai szaktanteremmel és tabletekkel ellátott digitális szaktanteremmel rendelkezünk Az alsó és felső tagozatos hatalmas, füves udvarainkon játszótér, sportpálya szolgálja a kikapcsolódást.

Az iskola összes tanulója részt vesz a digitális matematika oktatást megcélzó „Digitális közösség-digitális esélyegyenlőség c. pilot programban. A pályázat során pedagógusaink a digitális matematika oktatás területén szereztek szakképesítést. Diákjaink rendszeresen érnek el helyezést országos és területi versenyeken is.

Végzős diákjaink az általuk választott középiskolába sikeres felvételt nyernek.

Iskolánk a BOLDOG ISKOLA címet nyerte el. A program bevezetésével szeretnénk fejleszteni tanulóink önismeretét, az élethez való pozitív, Istennek tetsző, erkölcsös hozzáállásását.

ÖKO iskola révén a fenntartható környezeti nevelés alapjait, szelektív hulladékgyűjtéssel, környezetünket megismertető programokkal igyekszünk elültetni tanulóinkban.

         Az étkezést a HÁNCS Kft., tanulóink napi gyümölcs ellátását a VEGA-Ház  biztosítja. Intézményünk 50 fő befogadására alkalmas melegítőkonyhával, illetve étkezővel rendelkezik. A tanulók mintegy 50%-a veszi igénybe a napközis és menzai ellátást.

AZ ISKOLA KÉPZÉSI SAJÁTOSSÁGAI

-          Cél a tanulók bibliai keresztyén alapokon nyugvó szellemi, lelki és erkölcsi nevelése.

-          Stabil, állandó osztálykeretben, egységes NAT alapú tananyag és követelményrendszer tolmácsolása.

-          Valamennyi évfolyamon kötelező hit- és erkölcstanoktatás, református vagy katolikus hittan.

-          Iskolánkban az angol nyelvet tanulhatják diákjaink. 1-3. évfolyamon szakköri keretek között.

-          Tornaórák keretében 1-4 évfolyamokon a néptánc, 5. évfolyamon úszás, 6-8. évfolyamokon  társastánc órákon vesznek részt tanulóink.

-          Kórus-, túra-, színjátszó-, Boldog-, röplabda-, angol-, felvételi előkészítő- szakkörök sokszínűségével biztosítunk lehetőséget a gyermekek személyiségének minél teljesebb kibontakozásához.

-          Zeneszertető és képzőművészetet kedvelő diákjaink számára bizonyítványt adó alapfokú művészeti oktatást biztosítunk.

Ezekkel a lehetőségekkel azt szeretnénk biztosítani, hogy gyermekeink vidám, kiegyensúlyozott, érdeklődő diákok legyenek.

MÓDSZERTANI ISMERTETÉS

Iskolánk működése kezdetétől a hangoztató-elemző-összetevő olvasás- és írástanítási módszer mellett döntött. Miért? Azért, mert ez a módszer igazodik leginkább édes anyanyelvünkhöz. Nyelvünk legkisebb jelentéstani egységét, a szót elemeire bontja. hangokra/betűkre, majd szó szerint a gyerekekkel összerakatja manuálisan is, azaz szintetizál. A magánhangzók és a zöngés-zöngétlen mássalhangzók egymás mellett való elhelyezkedésének mozzanatait külön begyakoroltatja. A hasonló alakú betűket egymástól távol ismerteti meg, hogy a gyermek számára lehetővé tegye a differenciálást. Erre az alapos megismerésre minden tanulónak szüksége van, hogy eredményesen tudja anyanyelvünk jelrendszerét elsajátítani. Nagy hangsúlyt fektetünk az „értő” olvasás elsajátítására, a szókincs gyarapítására és a beszédfejlesztésre.

 

        A matematika tanítása során nagy hangsúlyt helyezünk a kompetencia alapú, differenciált oktatásszervezésre, matematikai-logikai gondolkodásmód kialakulására,a digitális matematika órák aránya 40%. Célunk a matematikai nyelvezetet értő, a matematika összefüggéseit a valóságban is használni tudó, önálló, problémamegoldó gondolkodású diákok nevelése.

         Pedagógusaink munkáját fejlesztőpedagógus, logopédus, iskolai szociális munkás, pszichológus segíti.


Galéria