Majosházi Református Általános Iskola


 

AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE

 

Az intézmény a Duna bal partján, Budapesttől 33 km-re Majosházán, a község központi fekvésű területén található. A települést már egy 1410. évi forrás is említi Májusháza néven. A török kiűzése után a Felvidékről települtek a falu területére református családok. Leszármazottjaik ma is élnek a községben. Budapest déli agglomerációja a közelmúltban érte el a község területét. A tömegközlekedés lehetősége kedvez az intézményekbe történő bejárásának. A helyközi autóbusz- közlekedés a település közelében húzódó észak-déli irányú 51 -es számú főközlekedési úton történik. Itt naponta több ezer személygépkocsi halad át az ingázókkal.

 

             A község jelenlegi, mintegy 1500 fős lakossága gyarapszik, a külterületeket folyamatosan belterületté nyilvánítva nő a lakóövezet területe is. Az intézmény a település egyetlen általános iskolája.

 

             A Majosházi Református Általános Iskola elődjét 1912-ben ajánlotta fel a helyi egyházközség a magyar államnak, így az iskola épülete az ingatlanrendezés keretében nem kerülhetett vissza egyházi tulajdonba. A református egyházközség nagy küzdelmek árán 2000-ben indította el iskoláját 11 tanulóval. A helyi önkormányzati általános iskola megszűnésével az egyházközség határozatlan időre ingyenes használatba kapta az iskolai épületeket. A 2009/2010. tanévben kiépült a teljes 8 évfolyamos általános iskola. 2010. május 9-én emlékezett meg az iskola fennállásának 10. évfordulójáról, s az ünnepi alkalmon került sor az iskola címerének avatására. Az elmúlt 10 évben az intézmény tanulóinak száma évről évre gyarapodott. 2019. szeptember 01-én a 20. tanév indulhatott el Isten kegyelméből.

 

AZ ISKOLA JELENE

 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!”

 

                                                                                                                      (Példabeszédek könyve 22:6)

 

Az intézmény térségi feladatokat ellátva szívesen fogadja évről évre a közeli településekről-Szigethalom, Dunavarsány, Délegyháza, Kiskunlacháza, Tököl, Szigetszentmiklós- érkező gyermekeket, amennyiben szüleik fontosnak tartják a keresztyén értékrend szerinti családi és iskolai nevelést. Tanulóink jelentős része reggelente a Szigethalomról Majosházára tartó iskolabusszal vagy pedagógus felügyeletével, a Volán busz járatával, valamint a Dunavarsányból Majosházára közlekedő iskolabusszal közelíti meg az iskolát.

 

          A szigetszentmiklósi járás területén 2 egyházi köznevelési intézmény működik. Ezen oktatási intézmények között szakmai együttműködés jött létre a Halásztelki Bocskai Oktatási Központtal, megteremtve a lehetőséget arra, hogy a diákok 18 éves korukig a református köznevelési rendszerben tanuljanak. Egyrészt biztosítjuk a keresztyén értékrend elsajátítását, másrészt lehetőségét a közeli református középiskolában való képzésre. Diákjaink sikeresen vesznek rész a felvételi vizsgákon, és nyernek felvételt az ország különböző középiskoláiba, megvalósítva álmaikat.

 

         Intézményünkbe felekezeti hovatartozástól függetlenül beírathatják gyermeküket.

 

      Az iskola épülete 8 tanteremből, 1 társalgóteremből, 1 könyvtárral egybekötött fejlesztő szobából, szobrász szaktanteremből, logopédusi szobából, tornaszobából, számítástechnikai teremből és modern laptopokkal ellátott digitális szaktanteremből áll. Épületeinket folyamatosan újítjuk, az régi falak között is modern belső tér várja tanulóinkat. Tantermeink eszközellátottsága folyamatosan bővül, megújul. Jelenleg 5 tantermünkben digitális tábla, 3 tantermünkben állandó projektor szolgálja a modern oktatást.  Az alsó és felső tagozatos hatalmas, füves udvarainkon játszótér, sportpálya szolgálja a kikapcsolódást.

 

Az iskola összes tanulója részt vesz a digitális matematika oktatást megcélzó „Digitális közösség-digitális esélyegyenlőség c. pilot programban. A pályázat során pedagógusaink a digitális matematika oktatás területén szereztek szakképesítést.

 

Iskolánk a BOLDOG ISKOLA címet nyerte el. A program bevezetésével szeretnénk fejleszteni tanulóink önismeretét, az élethez való pozitív, Istennek tetsző, erkölcsös hozzá állásását.

 

ÖKO iskola révén a fenntartható környezeti nevelés alapjait, szelektív hulladékgyűjtéssel, környezetünket megismertető programokkal igyekszünk elültetni tanulóinkban.

 

         Az étkezést a HÁNCS Kft. biztosítja, minőségi ételekkel. Intézményünk 50 fő befogadására alkalmas melegítőkonyhával, illetve étkezővel rendelkezik. A tanulók mintegy 50%-a veszi igénybe a napközis és menzai ellátást.

 

AZ ISKOLA KÉPZÉSI SAJÁTOSSÁGAI

 

  • Cél a tanulók bibliai keresztyén alapokon nyugvó szellemi, lelki és erkölcsi nevelése.

  • Stabil, állandó osztálykeretben, egységes NAT alapú tananyag és követelményrendszer tolmácsolása.

  • Szilárd alapműveltség átadása. Az alapvető készségek, képességek, jártasságok kialakítása, fejlesztése.

  • Valamennyi évfolyamon kötelező hit- és erkölcstanoktatás, református hittan.

  • Iskolánkban az angol nyelvet tanulhatják diákjaink.

  • Tornaórák része 1-5 évfolyamokon a néptánc, 6-8. évfolyamokon a társastánc órák.

  • Úszás-, színjátszó-, angol-, felvételi előkészítő- szakkörök sokszínűségével biztosítunk lehetőséget a gyermekek személyiségének minél teljesebb kibontakozásához.

  • Zeneszerető és képzőművészetet kedvelő diákjaink számára bizonyítványt adó alapfokú művészeti oktatást biztosítunk.

 

Ezekkel a lehetőségekkel azt szeretnénk biztosítani, hogy gyermekeink vidám, kiegyensúlyozott, érdeklődő diákok legyenek.Galéria