BOLDOGÍTÓ JÓ CSELEKEDETEK…

CSALÁDI VASÁRNAP


2020. február hónapjában a  CSALÁDI VASÁRNAPON a 6. osztály, adott szolgálatot, melynek témája:
BOLDOGÍTÓ JÓ CSELEKEDETEK…

Egészen kiskorunktól arra nevelnek, neveltek szüleink, bennünket, hogy KEDVESEK, NAGYLELKŰEK, SEGÍTŐKÉSZEK legyünk.
Mindezt ÖRÖMMEL és BOLDOGAN tegyük.

A KEDVESSÉG VELED KEZDŐDIK!

Amikor jót teszel valakivel és a címzett örül neki, boldoggá teszi, hálás érte, a tőled érkező figyelmesség arra indítja, hogy ő is SEGÍTSEN MÁSOKNAK.

Ettől ők is NAGYLELKŰBBÉ VÁLNAK ÉS EZ ÍGY megy tovább.

A JÓ CSELEKEDETEKNEK ILYEN HULLÁMKÉNT, TOVÁBBTERJEDŐ HATÁSUK VAN.

 

HÍRES EMBEREK  GONDOLATAI A JÓ CSELEKEDETEKRŐL:


„Adni kell, mindent odaadni. Munkát, erőt, életet. Pénzt, ruhát és kenyeret. KÖNNYET, MOSOLYT, SIMOGATÁST. JÓ SZÁNDÉKOT, JÓ AKARÁST, IMÁDSÁGOT, EGÉSZSÉGET.
MELEGSÉGET, ÉLŐ HITET.
Odaadni akárkinek, a legelső nincstelennek, a náladnál szegényebbnek.
SZERETETTEL adni és érte semmit sem kívánni.”

(Teréz anya )

 

„Legyetek barátai azoknak, akiknek nincsenek barátai.

Legyetek a családja azoknak, akiknek nincsen családja.

Legyetek a társasága azoknak, akik kirekedtek minden közösségből.”

II. János Pál pápa

 

„Vigyük végbe saját jótetteinket, ne várjunk rá, hogy mások tegyék meg helyettünk.

A legkisebb jótett is elnyeri jutalmát.”

Hioszi Tatiosz

 

„Ha csak egy embert egy LELKET megmentesz, már nem éltél hiába.”

Szepes Mária

 

„Aki lélekben gazdag, nem koldul se jó szót, se szeretetett. Inkább ad.”

Müller Péter

 

„Adjál akkor is, ha kevés van neked is, adjál akkor is, ha neked szükséged lenne rá, adjál akkor is, ha neked nem adtak, adjál akkor is, ha a szavaknál többre van szükség –

és közben észrevétlenül a reménység emberévé leszel.”

Pál Ferenc

 

Mit olvashatunk a KÖNYVEK KÖNYVÉBEN,

A BIBLIÁBAN a JÓ CSELEKEDETEKRŐL?

 

 

„A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett , és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele.”

(ApCsel 10,38)

                       

„ Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni: azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre, és halhatatlanságra, örök életet ad ; azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd.

Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is; viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek, aki a jót cselekszi”

(Róm     2,6-10)

És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: "Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket .”

(Jel 14,13)

 

 

 

 

Ebben az évben lesznek a NYÁRI OLIMPIAI játékok, Japánban, Tokióban.
A 2020 ÉV, az OLIMPIA ÉVE is.

 

 

Eszembe jut egy PARALIMPIAI történet…

 

Néhány évvel ezelőtt történt az egyik PARALIMPIAI játékokon, ahol 9 atléta (akik mind mentálisan, vagy fizikálisan sérültek) felálltak a 100 méteres futás startvonalához. A pisztolylövés felhangzásakor elkezdődött a verseny, ahol mindenki (bár nem mindenki a lábán futva) a cél felé törekedett a beérkezés és a GYŐZELEM reményében.
A nagy igyekezetben egyszer csak az egyik fiú elesett az aszfalton, majd SÍRNI kezdett.
A többi 8 versenyző meghallotta a sírást, lelassított, hátranézett, majd mindenki megállt és visszafordult.
Az egyik Down-kóros lány leült mellé, megpuszilta és megkérdezte, jobban érzi-e magát.
AZTÁN MIND A 9-EN ÖSSZEKAPASZKODTAK, ÉS EGYÜTT SÉTÁLTAK BE A CÉLVONALON.
A stadionban a nézők felálltak, és percekig tapsoltak…

 

A CSALÁDI VASÁRNAPUNK záró gondolata:

 „ Úgy bánj másokkal, ahogy TE szeretnéd, hogy Veled bánjanak.”

A műsor közben sikerült KÖNNYEKET CSALNUNK a felnőttek és a gyerekek szemébe… , a templomban elhatalmasodott a CSÖND…

NAGYON BÜSZKE  voltam, az osztályomra…

 

                                                                   Markóné Zöldág Ágnes

                                                                           osztályfőnök