Novemberi családi vasárnapunkon az akarat szövevényes útját jártuk be.

 A 4.osztályosaink bemutatták ennek a fogalomnak a sokféle arcát, a gyermeki akaratosságon - szabad akaraton - isteni - cselekvő akaraton át. 

S mint a népmesékben, az életünk tarisznyájába mi ezt az útravalót szántuk: 

Készek vagyunk-e lemondani önös érdekeinkről mások javára? Ki tudjuk-e mondani Reményik Sándorral: "Akarom, fontos ne legyek magamnak..."?

 

Szeretettel: Molnárné Ésik Edina, osztályfőnök


Galéria