Iskolánk

Az intézmény rövid története

Az intézmény a Duna bal partján, Budapesttől 33 km-re Majosházán, a község központi fekvésű területén található. Az intézmény a település egyetlen általános iskolája.

A Majosházi Református Általános Iskola elődjét 1912-ben ajánlotta fel a helyi egyházközség a magyar államnak, így az iskola épülete az ingatlanrendezés nem kerülhetett vissza egyházi tulajdonba. A református egyházközség nagy küzdelmek árán 2000-ben indította el iskoláját 11 tanulóval. A helyi önkormányzati általános iskola megszűnésével az egyházközség határozatlan idÅ‘re ingyenes használatba kapta az iskolai épületeket. A régi épületek felújítása után 2004-ben már az 5. évfolyamon kezdÅ‘dhetett meg a tanítás, s 2006-tól a 7. évfolyamosok a 15 km-re található halásztelki Bocskai István Református Általános Iskolában folytathatták tanulmányaikat.

Az iskola jelene

2008-ban a teljes évfolyamos Majosházi Református Általános Iskola. Bár Majosházán kevés a gyermekek létszáma, térségi feladatokat ellátva biztosított évről évre az első osztály indítása. A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulással és Majosháza Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodások alapján a kistérség közeli települései Majosháza, Szigethalom, Dunavarsány, Délegyháza és Áporka jelenti a beiskolázás lehetőségeit. Tanulóinknak egy része iskolabusszal, illetve személyautóval közelíti meg az iskolát minden nap. 

Felvállaljuk, hogy intézményünkbe felekezeti hovatartozástól függetlenül beírathatják gyermeküket.

Pedagógiai hitvallás

A keresztyén nevelés célja az értékrend változásának az elősegítése. A keresztyén pedagógiai feladata, hogy kísérje figyelemmel a különféle pedagógiai gondolkodásmódokat és az azokhoz kapcsolódó módszereket, de tartsa szilárdan saját keresztyén identitását. Az iskola képzési sajátosságai:

→ Cél a tanulók bibliai keresztyén alapokon nyugvó szellemi, lelki és erkölcsi nevelése.

→ Stabil, állandó osztálykeretben, egységes NAT alapú tananyag és követelményrendszer tolmácsolása.

→ Szilárd alapműveltség átadása. Az alapvetÅ‘ készségek, képességek, jártasságok kialakítása, fejlesztése.

→ Alkalmassá tenni a tanulókat az önálló ismeretszerzésre.

→ Feladat testileg, szellemileg, életmódjukat tekintve , egészséges ifjak nevelése.

→ A tanulók sokoldalú, nyitott, érdeklődő, kreatív személyiséggé fejlesztése.

→ Jó ízlésük, esztétikai érzékük és igényük kialakítása.

→ Szűkebb és tágabb szülőföldjüket jól ismerő,, magyarságukat vállaló más nemzetek, nemzetiségek iránt toleráns, azokat megbecsülő ifjak nevelése.

→ A tanórákon történő művészeti nevelés hatékonyságát a napközi időkeretében kiegészítő képzési formákkal kívánatos erősíteni.

Valamennyi évfolyamon kötelező hittanoktatás.